Từ khóa: máy xúc case

Đánh giá máy xúc đào của một số hãng

Đánh giá máy xúc đào của một số hãng Đánh giá máy xúc đào của một số hãng

Cho đến ngày nay, máy xúc đào đã có nhiều cải tiến đối với động cơ, hệ thống thuỷ lực, điều khiển, buồng lái … Các hãng sản xuất đã chế tạo nhiều loại máy xúc đào khác nhau trải rộng từ loại mini, nhỏ, trung bình và lớn đối với cả bánh xích và ...