Từ khóa: máy xúc cũ

Kinh nghiệm mua máy xúc đào đã qua sử dụng

Kinh nghiệm mua máy xúc đào đã qua sử dụng Kinh nghiệm mua máy xúc đào đã qua sử dụng

Công tác đào phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Nó không chỉ là kỹ năng của người vận hành mà còn là hiệu suất của máy xúc đào, yếu tố này giữ vai trò quyết định đến hiệu quả công việc. Một máy xúc đào mới, mạnh mẽ là không thực sự cần ...

Qui định về nhập khẩu máy xúc cũ

Qui định về nhập khẩu máy xúc cũ Qui định về nhập khẩu máy xúc cũ

Đối với mỗi công ty có nhu cầu nhập khẩu một chiếc máy xúc lật cũ ( đã qua sử dụng ) với mục đích để phục vụ sản xuất trong nhà máy ( là tài sản cố định ). Cùng tìm hiểu các quy định để được nhập khẩu máy xúc lật đã qua ...