Từ khóa: phương tiện vận chuyển

Kinh nghiệm vận chuyển máy xây dựng

Kinh nghiệm vận chuyển máy xây dựng Kinh nghiệm vận chuyển máy xây dựng

Cần lưu y đối với những nơi chưa co đường xá ta cần san bằng mặt trước khi vận chuyển và phải đảm bảo độ dốc không quá 0,15o và độ nghiêng của đường không quá 0,05 – 0,06 vì với các máy có khối lượng lớn , khi độ dốc vượt quá yêu cầu ...