Từ khóa: thủy điện

Dùng máy xúc khai thác vàng ở lòng hồ thủy điện

Dùng máy xúc khai thác vàng ở lòng hồ thủy điện Dùng máy xúc khai thác vàng ở lòng hồ thủy điện

Năm 2010, tỉnh Kon Tum cấp phép cho chủ đầu tư xây dựng dự án thủy điện Đắk Brót. Dự án có công suất hơn 2MW, xây dựng tại làng Nú Vai, xã Đắk Kroong, hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, hiện công trình chưa giải phóng xong mặt bằng và để cho nhiều ...