Từ khóa: tư vấn sử dụng

Các chú ý khi vận hành xe đào

Các chú ý khi vận hành xe đào Các chú ý khi vận hành xe đào

1. Sử dụng bình điện: - Tháo rời các dây nối bình ra mới tiến hành xạc bình - Không lắp ngược cọc. - Khi tháo: Tháo dây tiếp đất trước, dây (-). - Khi lắp: Lắp dây tiếp đất sau, dây (-). 2. Khi kết thúc công việc Để phòng chống và bảo vệ nước, rác không bám vào ta ...

Lưu ý khi chạy thử máy xúc

Lưu ý khi chạy thử máy xúc Lưu ý khi chạy thử máy xúc

Thời gian chạy thử cho máy xúc là khoảng 60 giờ, trong thời gian chạy thử cần thao tác và bảo dưỡng cho máy cẩn thận theo các yêu cầu cụ thể. Khi mua một máy xúc mới hay cũ về ngoài việc để ý đến hình thức bên ngoài thì việc chạy thử để kiểm ...