Từ khóa: tư vấn

Kinh nghiệm vận chuyển máy xây dựng

Kinh nghiệm vận chuyển máy xây dựng Kinh nghiệm vận chuyển máy xây dựng

Cần lưu y đối với những nơi chưa co đường xá ta cần san bằng mặt trước khi vận chuyển và phải đảm bảo độ dốc không quá 0,15o và độ nghiêng của đường không quá 0,05 – 0,06 vì với các máy có khối lượng lớn , khi độ dốc vượt quá yêu cầu ...

Qui định về nhập khẩu máy xúc cũ

Qui định về nhập khẩu máy xúc cũ Qui định về nhập khẩu máy xúc cũ

Đối với mỗi công ty có nhu cầu nhập khẩu một chiếc máy xúc lật cũ ( đã qua sử dụng ) với mục đích để phục vụ sản xuất trong nhà máy ( là tài sản cố định ). Cùng tìm hiểu các quy định để được nhập khẩu máy xúc lật đã qua ...