Từ khóa: vận hành máy xúc

Các chú ý khi vận hành xe đào

Các chú ý khi vận hành xe đào Các chú ý khi vận hành xe đào

1. Sử dụng bình điện: - Tháo rời các dây nối bình ra mới tiến hành xạc bình - Không lắp ngược cọc. - Khi tháo: Tháo dây tiếp đất trước, dây (-). - Khi lắp: Lắp dây tiếp đất sau, dây (-). 2. Khi kết thúc công việc Để phòng chống và bảo vệ nước, rác không bám vào ta ...